Image

IV Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Posłanka na Sejm RP Mirosława Nykiel. Organizatorem kongresu było Stowarzyszenie „EWA-MAJA-KRYSTYNA. Kobiety dla kobiet., współorganizatorem Stowarzyszenie Beskidzka Inicjatywa Lokalna

Ramowy program IV Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia 21 września 2013 r.

Miejsce Kongresu: Bielsko-Biała, ul. Modrzewskiego 12 – aula Wyższej Szkoły Administracji,
Rejestracja uczestników – od godz. 8:30 Rozpoczęcie – godz. 10:00

1. Otwarcie Kongresu, powitanie gości.

2. Wystąpienia gości.
– Stephen D. Mull – ambasador USA w Warszawie – Sytuacja kobiet w USA i Polsce
– Maria Pańczyk – Poździej – wicemarszałek Senatu
– Agnieszka Kozłowska – Rajewicz – Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania
– Barbara Imiołczyk – przewodnicząca komisji ekspertów ds. osób starszych przy RPO

3. Prezentacja kobiet pełniących funkcje w samorządzie powiatu cieszyńskiego –  wystąpienie Janiny Żagan, burmistrzyni Skoczowa

4. Wykłady:
„Kobieta a władza – mechanizmy tworzenia wizerunku kobiety” – prof. dr hab. Krzysztof Gajdka
Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz w Samodzielnym Zakładzie Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów na Uniwersytecie Ekonomicznym. Dyscypliny naukowe: nauki o mediach (specjalność: dziennikarstwo i komunikacja społeczna) i nauki o literaturze (specjalność: historia prasy XIX i XX wieku, historia literatury staropolskiej). W ostatnich latach rozwija swoje zainteresowania naukowo-badawcze ze szczególnym uwzględnieniem: public relations w
samorządzie oraz marketingu politycznego. Doradca polityczny, autor kampanii wyborczych polityków (w tym samorządowych) i ugrupowań (ogólnopolskich
i lokalnych) z różnych stron sceny politycznej. Autor licznych publikacji naukowych (monografii i artykułów), uczestnik wielu prestiżowych konferencji międzynarodowych, a także wykładowca w charakterze eksperta na renomowanym uczelniach w Czechach i na Słowacji
„Kobieta wobec współczesnych wyzwań życia rodzinnego i społecznego” – prof. dr hab. Marek Rembierz
Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Kierownik Zakładu Porównawczej Pedagogiki Religii i Dialogu Międzyreligijnego w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Kierunki zainteresowań badawczych i problematyka publikacji naukowych: filozofia, historia filozofii polskiej i metafilozofia; aksjologia i etyka; pedagogika ogólna, filozofia wychowania i edukacja międzykulturowa; religioznawstwo (historia idei religijnych)
i pedagogika religii; a także krytykaartystyczna. Wspólnie z K. Ślezińskim zainicjował  redaguje (od 2006) rocznik „Studia z Filozofii Polskiej”. Członek redakcji czasopisma „Most” w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Członek towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (członek Zarządu Głównego) i Slovenského filozofického združenia pri SAV. Z-ca przewodniczącego Komitetu Olimpiady Filozoficznej w BielskuBiałej. Współorganizator i uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych.
–  „Jak znaleźć równowagę umysłu i ciała w szybkim tempie życia?”
dr Katarzyna Rygiel
Związana z Katedrą Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach. Posiada specjalizację z anestezjologii. Ma wieloletnie doświadczenie
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki medycznej. Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie badań klinicznych, językoznawstwa i psychologii. Jest wykładowcą dla studentów anglojęzycznych SUM, a także dla farmaceutów, w ramach kursów specjalistycznych (farmacja apteczna). Zajmuje się tłumaczeniem na język angielski prac doktorskich i habilitacyjnych oraz pisaniem projektów badawczych
i artykułów naukowych.
–  „Kobieta potrafi, czyli o przedsiębiorczości kobiet” – Urszula Ciołeszyńka  (Przewodnicząca Rady FundacjiAmbasada Przedsiębiorczości Kobiet)
Przedstawienie przedsiębiorczych kobiet Podbeskidzia.

5. Podsumowanie działań związanych z wyborem  „Perły Podbeskidzia”.
6. Występ bielskiego zespołu Dzień Dobry

Około godz. 12:30 – PRZERWA
Od godz. 13:10 – 15:10 udział w wybranych panelach

 

kongres_logo_sm.jpg
© Copyright 2019 Regionalny Kongres Kobiet Podbeskidzia

Search